Успішні проекти

Проекти, реалізовані нашими експертами.

Назва проекту: Постановка та автоматизація управління фінансами.

Компанія: БО "HELP PEOPLE"

Статус: завершено
Основні завдання: 
 • Сформувати основні бізнес-процеси управління фінансами.
 • Поставити завдання для автоматизації обліку.
 • Налагодити процес бюджетування.
 • Налагодити підготовку управлінської звітності
 • Налагодити звітність донорам
Результат:
 • Сформовано організаційну структуру фінансового департаменту.
 • Формалізовано правила обліку.
 • Налагоджено щомісячне складання операційного бюджету.
 • Складається щомісячна управлінська звітність.
 • Подано звітність донорам за проєктами.
 • Автоматизоавано облік у системі БАС, що ведеться у розрізі проєктів.
 

Назва проекту: Реорганізація управління фінансовим департаментом

Компанія: УМАНЬПИВО

Статус: завершено
Основні завдання: 
 • Налагодити бізнес-процеси управління фінансами
 • Оптимізувати чисельність служби
 • Перерозподілити функції між співробітниками
Результат:
 • Змінили та оптимізували основні бізнес-процеси обліку.
 • Запустили управління діяльністю служби через контроль виконання функцій.
 • Запропонували чисельне скорочення персоналу без шкоди для системи обліку.
 

Назва проекту: Розробка BI моделі для аналізу операційної діяльності.

Компанія: La Famiglia

Статус: завершено
Основні завдання: 
 • аналіз діяльності мережі ресторанів;
 • розробка системи показників;
 • підготовка консолідованої бази даних;
 • розробка системи звітів для власників та топ-менеджерів компанії.
Результат:
 • планові та фактичні дані з різних джерел інформації (Excel, 1C) інтегровані в BI модель
 • розроблені дашборди (вітрини звітів) для власників та топ-менеджерів
 • організовано хмарний доступ до звітів з різними правами доступу.
 

Назва проекту: Доробка та оптимізація системи управлінського обліку на базі 1С УПП 8,3

Компанія: Інтер'єр Плюс

Статус: завершено
Основні завдання: 
 • Ревізія щодо ефективності поточної системи управлінського обліку та її відповідності специфіці бізнесу.
 • Оцінка правильності побудови бізнес-процесів в управлінському обліку та відображення інформації в обліковій системі.
 • Визначення коректності методики розрахунку виробничої собівартості.
 • Підготовка рекомендацій. 
Результат:
 • Побудовано карти існуючих бізнес-процесів.
 • Підготовлено рекомендації щодо зміни неоптимальних процесів.
 • Підготовлено регламенти та карти змінених бізнес-процесів.
 • Підготовлено коректну методику розрахунку виробничої собівартості
 • Запропоновано зміни до системи обліку 1С УПП згідно з рекомендаціями щодо оптимізації бізнес-процесів
 • Підготовлено картку активності щодо впровадження змін.
 

Назва проекту: Візуалізація аналізу виробничої собівартості в MS Power BI

Компанія: ТД Лідер смаку

Статус: завершено
Основні завдання: Калькуляція собівартості та візуалізація звіту
Результат
 • Проведено розрахунок втрат на 4 межах виробництва
 • Здійснено калькуляцію фактичної виробничої собівартості
 • Складено та візуалізовано аналітичні звіти виробничої собівартості в розрізі СКЮ
 • Підготовлено та візуалізовано факторний аналіз виробничої собівартості в розрізі ТМ та СКЮ

 

Назва проекту: Постановка та впровадження управлінського обліку в групі компаній

Компанія: Страйкерсофт 

Статус: завершено
Основні завдання: Постановка та автоматизація управлінського обліку
Результат
 • Підготовлено та узгоджено методику обліку в групі компаній з іноземною юридичною особою.
 • Розроблено модель інтеграції інформації з різних баз даних.
  • CRM система.
  • Облікова система зарубіжної компанії.
  • 1С.
 • Запущено модель автоматичного оброблення інформації.
 • Автоматичне формування звітності протягом місяця.
 • Консолідація звітності за квартал.

 

Назва проекту: Отримання кредиту на поповнення оборотних коштів

Компанія: СП "Хімімпекс"

Статус: завершено

Основні завдання: Пошук та отримання кредиту в банку

Результат
 • Проведено аналіз ринку банківських кредитів та визначено цільовий банк;
 • Підготовлено управлінську звітність підприємства відповідно до вимог банку;
 • Складено бізнес-план проекту;
 • Підготовлено ТЕО для отримання кредиту;
 • Отримано кредит на поповнення оборотних коштів.
 

Назва проекту: Автоматизація управлінського обліку на базі 1С УПП 8,3 

Компанія: ТОВ "Євро Стандарт лтд"

Статус: завершено

Основні завдання: опис основних бізнес-процесів підприємства, постановка управлінського обліку, автоматизація обліку.

Результат
 • Підготовлено схему бізнес-процесів підприємства;
 • Організовано систему бюджетування та управлінського обліку;
 • Впроваджено автоматизацію управлінського обліку на базі 1С 8,3
 

Назва проекту:Удосконалення системи фінансового управління групи компаній, включаючи фінансове планування, управлінський облік.

Компанія: ТОВ «Квадро Центр»

Статус: завершено

Основні завдання: підвищити ефективність роботи за рахунок визначення показників результативності, впровадження бюджетування, управлінського обліку.

Результат:

 • Проведено діагностику та підготовлено рекомендації;
 • Визначено фінансові KPI;
 • Розроблено систему річного та місячного бюджетування та систему звітності про виконання затверджених бюджетів;
 • Розроблено систему оперативної звітності;
 • Підготовлено рекомендації щодо внесення змін до облікової системи.

 

Назва проекту: Розробка положення щодо бюджетування

Компанія: ТОВ  "Нова пошта"

Статус: завершено

Основні завдання: Підготувати документ, що включає основні політики, методики, форми та правила, за яким компанія зможе готувати бюджети.  

Результат:

 • Розроблено:
  • Фінансова структура компанії з визначенням центрів відповідальності;
  • Регламент формування бюджетів компанії;
  • Політики, загальні положення, деякі методики та форми бюджетів;
  • Рекламенти коригування бюджетів та проведення план-факту аналізу.

 

Назва проекту: Автоматизація управлінського обліку на базі 1С УПП 8,3

Компанія: Кам'янка Глобал Вайн

Статус: завершено

Основні завдання: впровадження автоматизованої системи управлінського обліку та планування на базі 1С УПП 8,3

Результат: 

 • Проведено опис основних бізнес-процесів з планування та ведення управлінського та бухгалтерського обліку.
 • Поставлено технічне завдання (ТЗ) програмістам для доопрацювання системи.
 • Впроваджено автоматизований управлінський партійний облік.
 • Автомтизовано калькуляцію фактичної собівартості.
 • Впроваджено автоматизовану систему планування:
  • Продаж;
  • Виробництва;
  • Закупівель