KPI – фундаментальне поняття стратегічного управління

Дуже часто KPI використовується у контексті найбільш значущих для підприємства фінансових показників. У той самий час «значимість» – поняття достатньо умовне. Наприклад, для фінансового директора таких «значних» показників можна нарахувати понад сотню. Чи будуть вони так само значущими для генерального директора чи власника? Умовність такого вибору може бути усунена, якщо ми зв'яжемо поняття KPI з конкретною метою, яку поставлено перед менеджментом. Таким чином, ми усуваємо невизначеність у кількості та складі показників, що беруться до уваги при оцінці результативності менеджменту компанії. Визначальна формула KPI виглядає так:

тобто. спочатку ціль, а потім KPI. Тепер стає досить просто вимірювати результативність бізнесу: якщо мети досягнуто в тому кількісному вираженні, в якому вона поставлена, результат отримано. У зв'язку з цим найбільш підходящою інтерпретацією KPI може бути термін «Ключовий Показник Результативності». Відразу ж припиняються суперечки щодо того, які показники вважати важливішими, а які менш важливими. Наразі все визначається метою. Понад те, результативність менеджера визначаться тим, якою мірою досягнуто поставлені проти нього цілі у тому кількісному вираженні.
Спробуємо сформулювати інваріантну схему першочергових цілей власника. Ці цілі лежать у фінансовій площині. Ця та «сорочка, яка найближча до тіла власника».

Насамперед, слід визначитися з тим, що являє собою підприємство в сучасних умовах як система управління або система менеджменту.

Давайте подивимося на бізнес очима його власника, який не має ступеня МВА, а просто вклав свої гроші в те чи інше виробництво. Не викликає сумніву те, що власник, формулюючи завдання команді менеджерів, хоче домогтися, головним чином, виконання наступних двох цільових функцій:
  1. Купувати (вхідні ресурси) дешевше та продавати (готову продукцію) дорожче,
  2. Мати достатню кількість грошей, щоб вчасно розплатитися та використати для власних потреб.
Якщо перевести ці побажання власника до загальноприйнятої термінології, то ми зможемо сформулювати двоєдину мету бізнесу у вигляді:

  1. Збільшення прибутку,
  2. Можливості генерувати достатні для діяльності бізнесу кошти.
Таким чином, ми можемо зробити висновок про те, що підприємство – це механізм, який перетворює наміри власника та вищого керівництва на прибуток та гроші. Слід зазначити ще один важливий чинник, як співвідношення вкладеного власником капіталу та суми отриманого прибутку. Десять мільйонів доларів прибутку за рік – це, звісно, ​​багато. Але якщо власник вклав у бізнес 100 мільйонів, то віддача на вкладений капітал (ставлення прибутку до суми вкладеного капіталу) виходить не такою вже істотною, а саме, 10%. У той же час нескладно отримати віддачу в 50%, якщо вкласти в простий бізнес $10 тис. Але абсолютна величина прибутку у вигляді $5 тис. навряд чи зацікавить серйозного підприємця. Таким чином, важливо зіставляти прибуток із сумою інвестованого у бізнес капіталу.

Наведені вище аргументи дозволяють сформулювати ключові цілі будь-якого бізнесу, орієнтовані власника:
  - максимальне значення прибутку за період,
  - максимальне значення віддачі на вкладений капітал (рентабельності капіталу),
  - здатність компанії генерувати гроші.
Важливо наголосити, що ці цілі мають досягатися одночасно і протягом усього життєвого циклу компанії. Зазначимо, що цілі, орієнтовані власника, досягаються у разі задоволення як зовнішніх, і внутрішніх клієнтів компанії. У цьому контексті зовнішніми клієнтами компанії є її споживачі та партнери. Якщо компанія надає споживачеві продукт, за який він готовий платити, він стає лояльним, а, можливо, і постійним, так чи інакше, приносячи в компанію все більше і більше грошей. Від партнерів залежить, чи зможе компанія надати якісний продукт своєму споживачеві. Не варто забувати і про «внутрішні клієнти» у вигляді співробітників підприємства. Незадоволені та невмотивовані співробітники не будуть виконувати свою роботу ефективно, а значить, мети власника досягнуті не будуть.
Таким чином, в ефективному бізнесі врівноважені інтереси трьох ключових груп зацікавлених осіб:

  - власники,
  - клієнти та партнери,
  - працівники підприємства.
Задоволення зазначених трьох груп зацікавлених осіб дозволяє сформулювати три необхідні умови ефективного бізнесу:
  - робити гроші,
  - забезпечити задоволення потреб ринку,
  - забезпечити працівникам надійне та доставляюче задоволення оточення та умови праці.
Але як задовольняються ці три умови? Виконання цих трьох умов у сучасних умовах бізнес-середовища досягається побудовою дієвої системи управління компанією, заснованої на «жорстких» методах. "Жорсткі" методи - це методи оцифровані, коли керувати бізнесом потрібно з позиції:

1) постановки цілей,

2) оцифрування цілей,

3) аналізу того, наскільки вона досягається.

Послідовність постановки системи управління підприємством з урахуванням «жорстких» методах проілюстрована малюнку 1.

Малюнок 1 Послідовність постановки системи управління підприємством на основі «жорстких» методівТри ключові компоненти управління бізнесом є необхідною умовою ефективного бізнесу:

  - формулювання стратегії,
  - побудова системи управління менеджментом,
  - система управління виконанням конкретних завдань управління.
Коли сформульовано стратегічне бачення та зрозумілі стратегічні цілі бізнесу, необхідно усвідомити, як керувати бізнесом, щоб реалізувати вироблену стратегію та досягти стратегічних цілей.

Насамперед, під час реалізації стратегії необхідно створити систему управління менеджментом, яка рахунок своєї ефективності забезпечить виконання стратегії. Головним завданням системи управління менеджментом (англ. Management Control System, MSC) є створення умов, які сприятимуть реалізації стратегічних цілей. Власне, створення такої системи складається із двох важливих кроків:
  1. Створення організаційної структури, що відповідає стратегічним цілям бізнесу, за допомогою проектування системи центрів відповідальності – підрозділів підприємства, що має свого керівника, який відповідає за результати діяльності підрозділу;
  2. Спис ключових бізнес-процесів для того, щоб визначити взаємовідносини між окремими центрами відповідальності.
Також варто звернути увагу на систему управління персоналом підприємства, саме від бажання співробітників прагнути досягнення цілей буде залежати успіх бізнесу. У цьому важливим є поняття бізнес культури, що склалася для підприємства. Бізнес – це якийсь «аватар» свого топ-менеджменту та власників. Відбиток особистості ключових постатей компанії та їх світогляд будуть проникати у всі сфери діяльності підприємства та зумовлювати манеру ведення справ.
Отже, у технології «жорстких методів управління бізнесом» усе починається з постановки стратегічних цілей, які слід «оцифрувати», тобто у вигляді кількісних показників, тобто. KPI. Тоді стратегія може бути сформульована як завдання для топ-менеджменту, вирішити яку означає досягти цільових значень вибраних KPI.

Важливо наголосити, що початку застосування «жорстких методів» передує дуже відповідальний процес стратегічного аналізу та формулювання стратегічних ідей бізнесу. Останні зазвичай являють собою добре обґрунтовані бажання та наміри власників та топ-менеджменту. Але для того, щоб ці наміри втілилися в життя як наступний крок стратегічного процесу, необхідно сформулювати стратегічні цілі і, зрозуміло: оцифрувати їх.

Кількість інструментів стратегічного аналізу та синтезу велика, але не нескінченна. Ознайомившись із основними їх, можна розпочати вирішення завдань, сформульованих власником.