Савчук Володимир Павлович

професор програм Києво-Могилянської бізнес-школи та Міжнародного інституту Бізнесу, доктор наук, керуючий партнер компанії "Школа Професійного Росту" та групи консалтингових компаній «Стратегічний партнер», експерт зі стратегічного, фінансового та інвестиційного менеджменту.

Протягом десяти років як консультант Світового Банку в міжнародній групі експертів брав участь у комплексному проекті з реструктуризації підприємств для країн Східної Європи та СНД. Провів 9 освітніх програм Світового банку з тематики реструктуризації підприємств та 8 програм Об'єднаного Віденського Інституту з управління в умовах ринкової економікию. В ході цих програм пройшли навчання понад 300 фахівців країн СНД. Автор тренінгових програм зі стратегічного менеджменту, управління фінансами, управлінського обліку, бюджетування, ризик-менеджменту, управління за критерієм вартості бізнесу, інвестиційного проектування, системи збалансованих показників (BSC). Провів понад 250 корпоративних та відкритих навчальних програм для менеджерів підприємств. Спільно з командою експертів групи консалтингових компаній «Стратегічний партнер» виконав понад 200 проектів щодо постановки системи стратегічного та фінансового управління на російських та українських підприємствах.

Автор низки книг зі стратегічного, фінансового та ризик менеджменту підприємств, серед яких «Управління фінансами підприємств» та «Управління прибутком та бюджетування», «Діагностика підприємств», опубліковані в Москві, а також бестселерів «Фінансовий менеджмент: практична енциклопедія» та «Стратегія + Фінанси: уроки прийняття бізнес рішень для керівників», «Ризик менеджмент: базові засади та сучасні технології», виданих у Києві. Ці книги успішно використовуються менеджерами та економістами вітчизняних підприємств як практичні посібники.

Пости користувача:

KPI – фундаментальне поняття стратегічного управління

Дуже часто KPI використовується у контексті найбільш значущих для підприємства фінансових показників. У той самий час «значимість» – поняття достатньо умовне. Наприклад, для фінансового директора таких «значних» показників можна нарахувати понад сотню. Чи будуть вони так само значущими для генерального директора чи власника? Умовність такого вибору може бути усунена, якщо ми зв'яжемо поняття KPI з конкретною метою, яку поставлено перед менеджментом. Таким чином, ми усуваємо невизначеність у кількості...

BUSINESS INTELLIGENCE Нова парадигма стратегічного управління

Компанії тепер не можуть обмежитися лише оперативним управлінням та функціональним менеджментом як раніше. Сьогодні їм необхідний інструмент довгострокового планування та управління, орієнтованого на майбутнє. Таким інструментом є стратегічний менеджмент. Поруч із зміною зовнішньої бізнес середовища змінюється і підхід до стратегічного управління. Ми звикли, що стратегічне планування відбувається зверху вниз і його можна представити у вигляді певної стратегічної піраміди бізнесу (рис. 1): гарна місія, чітке стратегічне бачення, конкретні цілі...

BI як продукт нового бізнес-середовища

Не варто доводити твердження, що "у бізнесі все починається зі стратегії". Але саме поняття «стратегія» не має однозначного та прийнятого всіма формулювання та трактування. Наведемо лише два визначення стратегії, які досить часто цитуються у бізнес-літературі. Одним із перших, хто дав визначення поняття стратегії, був Карл фон Клаузевіц [[1]]. З його легкої руки, поняття стратегії було запроваджено у військовій справі майже 200 років тому: стратегія «є використання окремих кампаній з...