Управління бізнесом у світі хаосу

 «Усім великим змінам передує хаос»                   

                                                      Діпак Чопра

Фрази про постійні зміни у світі, давно стали банальними. Ми вже встигли звикнути до розмов про те, що все навколо нас постійно змінюється, Всесвіт, бізнес-оточення, а відповідно, інструменти і методи управління. Виявляється, що найбільш стабільна річ у житті – це власне, зміни. Вони стали базою для цілого ряду теорій і моделей побудови світу.

Однією з поширених моделей, яка доволі влучно відображає і світ бізнесу став VUCA-світ. Ця концепція була вперше озвучена американськими військовими ще у 80-х роках минулого століття, набула поширення у 90-х після закінчення Холодної війни, і поступово перетекла у сферу бізнесу. ЇЇ фішкою стало пояснення, як управляти бізнесом і вибудовувати бізнес-процеси в умовах нестабільності, коли виникають складні і непередбачувані ситуації. Назва - це акронім, що складається з 4 слів: 

 • Volatility – нестабільність.
 • Uncertainty – невизначеність.
 • Complexity – складність.
 • Ambiguity – неоднозначність.

Нестабільність.

Зміни відбуваються настільки швидко, що бізнес не встигає реагувати. Відповідно, період планування і формування бюджетів скорочується і мова про довгострокові прогнози вже не йде. Це вимагає від керівників бізнесу значного прискорення у процесі формування і прийняття рішень.

Невизначеність

Прискорення у настанні змін спричиняє нерозуміння, що ж насправді відбувається у бізнес. Ми змушені діяти керуючись неповною і вже неактуальною інформацією. Проте наша схильність покладатися на усталені методи і рішення не дає можливості це зрозуміти..

Складність.

Використання традиційних для стабільного світу методів та інструментів управління значно ускладнює процес прийняття управлінських рішень і операційну роботу бізнесу в цілому. Такі усталені методи управління через аналіз регулярної звітності, погодження і тому подібне стають гальмом для швидкої реакції на виклики.

Неоднозначність.

Постійне знаходження у стані цейтноту, завантаженість поточними питаннями, що зазвичай потребували вирішення ще позавчора, відсутність актуальної інформації призводять до нездатності керівника зрозуміти значення тої чи іншої події, її вплив на подальший розвиток бізнесу. Це тягне за собою високий ризик неправильного реагування, прийняття хибних управлінських рішень.

Виходячи з мого досвіду можу з великою часткою певності сказати, що переважна більшість наших компаній ще не адаптувалася до VUCA-світу. Ми продовжуємо складати довгострокові плани і бюджети, які не виконуються, користуватися популярними ще 10 років тому обліковими інструментами, вивчати звіти, які морально застаріли і на базі всього цього приймати управлінські рішення!!!!

Зараз знову прочитаємо перший абзац… Він стосується і VUCA світу. Цей світ також змінюється. Теоретики-економісти вже розробили нову, перехідну модель світу 3С яка випливає із третьої складової VUCA:

 • Complexity – складність. Результат взаємодії великої кількості параметрів у одній системі – смерть планування.
 • Chaos – хаос. Умови постійно рухаються і змінюються, разом з ними змінюються цілі, стратегічні показники, кінцеві результати.
 • Contradictions – протиріччя. Всі явища можуть знаходитися у протиріччі. Хороше може призвести до поганого і навпаки. Неправильна оцінка явищ призводить до помилок у прийнятті рішень.

Отже, друзі, ми ще не готові до життя у VUCA, а він вже змінився. Ця модель вже не може повністю описати те, що зараз відбувається. Динамічний апдейт властивостей світу таких, наприклад, як складність, призвів до формування нової, моделі, що більш повно описує сьогодення. Її запропонував американський футуролог, старший науковий співробітник інституту майбутнього і професор Каліфорнійського університету  Джамаїс Кашіо. Це BANI- світ:

 • Brittle – крихкість.
 • Anxious – тривожність.
 • Nonlinear – нелінійність.
 • Incomprehensible – незбагненність.

Тобто попередня модель прогресувала, її складові, змінилися і наразі маємо наступне:

 • Нестабільність призвела до крихкості тих чи інших зв’язків і рішень, які формуються у поточний період. Будь-які системи і комплекси бізнес-процесів, що вчора здавалися фундаментальними, сьогодні можуть бути зруйновані в один момент.
 • Невизначеність призвела до формування постійного стану тривожності. Відсутність актуальної інформації, відсутність інструментів для вимірювання і оцінки подій і стану бізнесу, неможливість передбачити що буде далі, призводить до формування стану тривожності.
 • Складність переросла в хаос і призвела до появи нелінійних зв’язків і висновків, що вимагають інших алгоритмів прийняття рішень. Нелінійний світ не дозволяє встановити чіткої залежності між причинами і наслідками. Це суттєво впливає на аналіз стану бізнесу і висновки з нього.
 • Неоднозначність з втратою лінійних причинно-наслідкових зв’язків призвела до незбагненності. Інформація вже застаріла, даних не вистачає, звіти неактуальні. Всі рішення приймаються в ситуації невизначеності і всі кроки навмання. 

Отже, якщо у VUCA-світі ще прослідковувалися деякі аналогії з світом стабільності, ще можливо було оцінювати стан бізнесу і робити висновки користуючись інструментами, знаннями і досвідом, що дістався нам з часів стабільності, то у BANI- світі це вже не працює. Прошу до хаосу. Старі робочі моделі більше не функціонують, планування неможливе, стратегія померла, менеджмент у розпачі.

Новий світ ще більш динамічний, швидкий і не має чіткої стабільної структури. Такий світ ставить нові вимоги до управління бізнесом, які виходять із нових реалій:

 • Все змінюється настільки швидко, що довгострокові стратегії втрачають сенс.
 • Виникають нові, значно коротші горизонти планування.
 • Необхідно швидко приймати рішення, а отже, є потреба у щоденній оперативній інформації і спрощенні процедур управління і контролю.

Щоб привести бізнес у відповідність, необхідно:

 1. Змінити бізнес-процеси таким чином, щоб люди могли справитися зі стресом в умовах незбагненності і не боялися приймати рішення.
 2. Система управління повинна скоротити горизонти планування до мінімуму і забезпечити нові інструменти для обробки, подання і роботи з інформацією.
 3. Особливого значення набуває робота по навчанню і перекваліфікації співробітників.

Світ раціо, довгострокових планів і аналізу відходить у небуття. Зустрічаємо світ креативу, ідей і емоцій!